Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thị Xã Phổ Yên Thái Nguyên

Có 1192 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị Xã Phổ Yên Thái Nguyên. Các công ty tại Thị Xã Phổ Yên Thái Nguyên tập trung chủ yếu ở Thị trấn Ba Hàng 137 công ty, Xã Đồng Tiến 111 công ty, ...