Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị Xã Phổ Yên Thái Nguyên

Có 1321 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị Xã Phổ Yên Thái Nguyên. Các công ty tại Thị Xã Phổ Yên Thái Nguyên tập trung chủ yếu ở Thị trấn Ba Hàng 137 công ty, Xã Đồng Tiến 111 công ty, ...

CÔNG TY TNHH VNEST

4601558163

Tổ dân phố Vinh Xương, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên