Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Có 6293 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên. Các công ty tại Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên tập trung chủ yếu ở Phường Phan Đình Phùng 534 công ty, Phường Hoàng Văn Thụ 421 công ty, Phường Đồng Quang 283 công ty, Phường Gia Sàng 265 công ty, Phường Quang Trung 212 công ty, Phường Tân Thịnh 208 công ty, Phường Trung Thành 196 công ty, Phường Phú Xá 154 công ty, ...