Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành phố Sông Công Thái Nguyên

Có 948 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Sông Công Thái Nguyên. Các công ty tại Thành phố Sông Công Thái Nguyên tập trung chủ yếu ở Phường Bách Quang 106 công ty, Phường Thắng Lợi 105 công ty, Phường Phố Cò 103 công ty, Phường Cải Đan 95 công ty, Phường Mỏ Chè 90 công ty, ...