Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Phú Bình Thái Nguyên

Có 619 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Phú Bình Thái Nguyên. Các công ty tại Huyện Phú Bình Thái Nguyên tập trung chủ yếu ở Xã Điềm Thụy 90 công ty, ...