Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên

Có 740 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên. Các công ty tại Huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên tập trung chủ yếu ở Thị trấn Chùa Hang 141 công ty, ...